Vymezení práv užití webu

Kontaktní a právní informace

BurgSys, a.s.
Hněvkovského 30/65
617 00 Brno

Telefon: +420 777 821 437

E-Mail: info@burgsys.com

IČO: 019 62 001
Registrovaný u krajského soudu v Brně

Copyright

Except where otherwise specified, the contents of the BurgSys Websites are copyright (c) 2013 BurgSys, a.s., Hnevkovskeho 30/65, Brno, Czech Republic. All rights reserved. The contents of the VMware Websites are subject to protection under Czech, European Union and foreign copyright laws. You may not copy or distribute any portion of the BurgSys Websites, except as necessary to view the BurgSys Websites. Please direct any questions or comments to BurgSys.

Odkazy na weby třetích stran

Odkazy na stránkách www.burgsys.cz jsou poskytovány výhradně pro vaše pohodlí. Navštívíte-li některý z webů třetích stran, opouštíte stránky www.burgsys.com. BurgSys neschvaluje ani provádět jakékoli prohlášení o těchto webových stránek třetích stran, a BurgSys není odpovědná za přesnost, spolehlivost nebo obsah veškerých informací, dat, názorů, rad nebo prohlášení provedeny na těchto webových stránkách, protože BurgSys nekontroluje obsah na těchto stránkách.

Práva pro použití loga

BurgSys logo je výhradním vlastnictvím akciové společnosti BurgSys, a.s. Povolení k užití se uděluje pro zpravodajské agentury a novinářům pro redakční a zpravodajské účely o společnosti BurgSys, s výhradou dalších omezení uvedených v tomto dokumentu.

BurgSys logo BurgSys logo BurgSys logo

Stáhnout loga