Zakázkový vývoj

Jsme si vědomi, že analytická řešení přináší svoji cenu jen v případě patřičné integrace do firemní infrastruktury a inividuální vizualizace a interpretace získaných výsledků. Za tímto účelem nabízíme individuální služby dle vašich požadavků. Veškerá naše řešení mají univerzální rozhraní, takže je možné je snadno integrovat do portálů založených na technologii PHP, J2EE, .NET a dalších.

Naši analytici a vývojáři jsou připraveni realizovat kompletní řešení přesně podle Vašich potřeb a požadavků. Zkušený tým zajišťuje kompletní vývojový cyklus od Analýzy a Návrhu přes Implementaci až k Nasazení do produkčního prostředí. Každé fázi vývoje věnujeme patřičnou pozornost, abychom zajistili maximální spokojenost našich zákazníků a uživatelů.

Jsme zvyklí preferovat práci formou fix-time/ fix-price projektů, která umožňuje našim zákazníkům minimalizaci implementačních rizik a nákladů. Pro minimalizaci rizika nabízíme svým klientům nejprve ověření konceptu v malém rozsahu, kde sami můžete vyhodnotit, do jaké míry obdržené výsledky vyhovují právě vašim potřebám a požadavkům a můžete se rozhodonout.

V oblasti Java vývoje plně pokrýváme platformu J2EE včetně mnoha open-source frameworků.